Περιγραφή Σεμιναρίου

Ένα συμμετοχικό σεμινάριο που αποσκοπεί στο να ενημερώσει για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις /οργανισμοί ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία.

Η ΕΚΕ σχετίζεται με την εθελοντική συνεισφορά των οργανισμών στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και εκδηλώνεται όταν οι Επιχειρήσεις/ Οργανισμοί ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες που προωθούν μια πιο δίκαιη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Προάγει τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας εντός και εκτός επιχείρησης.

Το σεμινάριο προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες :

 • Να κατανοήσουν την σημασία της Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Να ενσωματώσουν τις αρχές της ΕΚΕ στη στρατηγική και λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους
 • Να δημιουργήσουν δικό τους πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής

Σε Ποιούς Απευθύνεται

To σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών (Κερδοσκοπικών και Μη). Ιδιοκτήτες, Μετόχους, Διευθυντές, Επικεφαλής Τμημάτων, Υπεύθυνους ΕΚΕ/HR/Marketing/Πωλήσεων/ Διαχείρισης Περιβάλλοντος/ Ασφάλειας και Υγείας/ Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επενδυτές, Ερευνητές, Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους εργαζόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επίσης, το σεμινάριο ανταποκρίνεται και σε φοιτητές που επιθυμούν να ενημερωθούν και να εμβαθύνουν στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη.

Θεματολογία

 • Ορισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Βασικές αρχές και άξονες της ΕΚΕ
 • Οι 7 άξονες Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά ISO 26000
 • Τι είναι τελικά η ΕΚΕ;
 • ΕΕ – Από την εθελοντική στην υποχρεωτική λογοδοσία
 • Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων/οργανισμών που εφαρμόζουν ΕΚΕ
 • Βασικά οφέλη από τη συστηματική εφαρμογή και διαχείριση της ΕΚΕ
 • Πρότυπα και εργαλεία που προωθούν/υποστηρίζουν την ΕΚΕ
 • Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης ΕΚΕ
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης ΕΚΕ
 • Παραδείγματα καλών πραχτικών

6 Απριλίου 2020

18:00 – 19:00