Περιγραφή Προγράμματος:

Οι νέες συνθήκες εργασίας κατά και μετά την πανδημία είχαν ως αποτέλεσμα τα πρωτοφανή αυξημένα επίπεδα εργασιακού άγχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέραν της ζημιάς που προκαλείται στο επίπεδο ψυχικής υγείας των εργαζομένων, οι στατιστικές μετρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ετήσια Ευρωπαϊκή έκθεση προαγωγής ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας μας γνωστοποιούν ότι η αδυναμία διαχείρισης άγχους στο εργασιακό πλαίσιο είναι η κυριότερη αιτία απουσίας εργαζομένων από την εργασία καθώς και μειωμένης παραγωγικότητας με αποτέλεσμα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη να χάνουν δισεκατομμύρια εξαιτίας της συχνής απουσίας εργαζομένων λόγω άγχους, των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν εξαιτίας του άγχους (burnout, βραχυπρόθεσμη νοσηλεία, κατάθλιψή, κρίσεις πανικού κτλπ), της δυσκολίας προσαρμογής των εργαζομένων σε ένα νέο και απαιτητικό εργασιακό πλαίσιο (απαιτήσεις που προέκυψαν μετά την πανδημία) καθώς και των συχνών διαδικασιών πρόσληψης που επωμίζονται οικονομικά οι επιχειρήσεις λόγω παραίτησης εργαζομένων που βρίσκονται σε θέσεις που είναι πιο πιθανόν να αυξάνουν τα επίπεδα άγχους.

Η καινοτομία του συγκεκριμένου σεμιναρίου βασίζεται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο του σεμιναρίου προέρχεται απο τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας και των Νευροεπιστημών και αφορά την δημιουργία νέων δεξιοτήτων και στάσεων με βάση της έρευνες πίσω απο το άγχος και τη διαχείρισή του στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Αφορά την κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του άγχους, τους τρόπους αναγνώρισης των πηγών άγχους αλλά και πρακτικές διαχείρισης άγχους στο εργασιακό πλαίσιο κυρίως σε περιόδους κρίσης με ένα πιο πρακτικό και βιώσιμο τρόπο για τις επιχειρήσεις.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη εταιριών, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με ασθενείς και παιδιά, επαγγελματίες υγείας και εκπάιδευσης, επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με εξυπηρέτηση πελατών, προθεσμίες και λειτουργούν κάτων απο πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Εκαπιδευτικοί Στόχοι:

Με το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις πηγές δημιουργίας εργασιακού άγχους
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις 4 πρακτικές μεθοδολογίες διαχείρισης άγχους στον εργασιακό χώρο ανά περίπτωση.
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία ανά περίπτωση ώστε να διατηρούν την εργασιακή τους απόδοση σε θεμιτά επίπεδα
 • Αξιολογούν τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το εργασιακό τους άγχος ανά περίπτωση
 • Δίνουν ανατροφοδότηση στους συνεργάτες τους σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το άγχος στον εργασιακό χώρο
 • Προσδιορίζουν την πηγή άγχους τους ανά περίπτωση
 • Επιλέγουν την πιο κατάλληλη πρακτική μεθοδολογία διαχείρισης άγχους ανά περίπτωση
 • Ενθαρρύνουν συναδέλφους να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες και εργαλεία σε περιπτώσεις άγχους και μειωμένης απόδοσης
 • Συσχετίζουν και συνδυάζουν τις πρακτικές μεθοδολογίες με τα εργαλεία ανά περίπτωση ώστε να δημιουργείται μια συνολική παρέμβαση σε περιπτώσεις άγχους και μειωμένης απόδοσης στο χώρο εργασίας.

Θεματικές:

 1. Βασικές έννοιες
  • Stress
  • Άγχος
  • Συναισθήματα
  • Συμπεριφορά
 2. Πηγές άγχους και συνέπειες στην επικοινωνία και εργασιακή απόδοση
  • Ανάλυση και ορισμός των πηγών άγχους στον εργασιακό χώρο
  • Παρουσίαση των συνεπειών άγχους στην επικοινωνία των εργαζομένων
  • Παρουσίαση των συνεπειών άγχους στην απόδοση των εργαζομένων
 3. Μέθοδοι διαχείρησης άγχους στον εργασιακό χώρο
  • Αναγνώριση και Παρέμβαση
  • Ενσυνειδητότητα
  • Επικοινωνία και Συσχέτιση
  • Στρατηγική και Σχεδιασμός
 4. Εργαλεία νευροεπιστήμης για διατήρηση απόδοσης και ποιότητας στον εργασιακό χώρο
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
  • Ανθεκτικότητα στο χώρο εργασίας
 5. Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα

Εκπαιδευτές

Apply Now

To proceed with your registration, please complete the form below. Participation is subject to availability.

Share This Story, Choose Your Platform!